Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Reference
 • Baumax - X Ilovac, Karlovac - izgradnja građevine i pristupne ceste
 • Poslovna građevina "Vrba", Donje Pokupje, Karlovac - izgradnja
 • Baumax Jankomir, Zagreb - rekonstrukcija
 • KIM d.d., Karlovac - izgradnja energane, pogona za punjenje i paletizaciju, hidrantske mreže, temeljnog uzemljivača
 • Baumax Sesvete - preuređenje
 • Biološki pročistivač otpadnih voda grada Karlovaca
 • Sportska dvorana Dubovac, Karlovac - izgradnja
 • PPK d.d., Karlovac - radovi asfaltiranja
 • Dječji vrtić Turanj, Karlovac - izgradnja
 • PPK d.d., Karlovac - izgradnja praonice teretnih vozila
 • Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju "Nada", Karlovac - rekonstrukcija postojeće građevine
 • Karlovačka Pivovara d.d. - dogradnja punionice
 • LIDL Karlovac, Dubovac - izgradnja
 • LIDL Karlovac, Banija - izgradnja
 • Poslovna građevina Ozalj, Ozalj - izgradnja
 • Gimnazija Karlovac - sanacija
 • Općina Barilović - održavanje nerazvrstanih cesta
 • Vodovod i kanalizacija - ugovor o nabavi robe
 • HEP Ozalj - rekonstrukcija postojeće građevine
 • HS Produkt, Karlovac - izrada parkirališta
 • Auto salon i servis "AH" Ilovac, Karlovac - izgradnja
 • Hotel "Albatros", Poreč - rekonstrukcija hotela
 • BILLA prodajni centar, Karlovac - izgradnja
 • PPK d.d., Karlovac - podizanje nivelete postojeće ceste
 • Izgradnja dionice Morinjski most - Marina Kremik
 • PUO Janjče - kolnička rekonstrukcija i odvodnja