Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

KORISNIK: GMTT LEŠĆANEC, Marijan Lešćanec, Vrškovac 1/d, Ozalj

NAZIV PROJEKTA: „Ulaganje društva GMTT LEŠĆANEC u uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obrt GMTT LEŠĆANEC ulaže u nabavku mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada koje će biti smješteno na lokaciji Reciklažnog dvorišta Barilović. Realizacijom projekta smanjiti će se odlaganje otpada građevinskog materijala na odlagališta te će se time pozitivno utjecati na okoliš. U skladu s dugoročnim ciljevima poslovanja obrta GMTT LEŠĆANEC, u narednom razdoblju plan je mobilnim postrojenjem za recikliranje građevinskog otpada prihvatiti građevinski otpad s područja Karlovačke županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije.CILJEVI I OČEKIVANI

REZULTATI PROJEKTA: Cilj projekta je nabavka mobilnog postrojenja za recikliranje građevinskog materijala čime će se postići povećanje recikliranja otpada građevinskog materijala, što će direktno rezultirati smanjenju otpada građevinskog materijala na odlagalištima te njegovom negativnom utjecaju na okoliš.

UKUPNA VRIJEDNOST

PROJEKTA (u HRK): 5.133.802,82 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 3.570.049,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE

PROJEKTA: 02.03.2020. godine – 02.08.2022. godine

KONTAKT OSOBA: Marijan Lešćanec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KORISNI LINKOVI: www.strukturnifondovi.hr;

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća GMTT LEŠĆANEC, Marijan Lešćanec, Vrškovac 1/d, Ozalj