Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

 

U okviru EU projekta „Unapređenje produktivnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta kamenoloma „Barilović“ - šifra projekta:

KK.03.2.1.05.0141 )“ provodi se postupak nabave radnih strojeva potrebnih za tehnološki proces proizvodnje u kamenolomu

„Barilović“.

Svu potrebnu dokumentaciju i upute možete naći ovdje

 

 

onama

Obrt GMTT Lešćanec osnovan je 1982. godine. Posjedujemo koncesiju za eksploataciju kamenog materijala te eksploatiramo kameni materijal u kamenolomu Barilović. Imamo vlastito postrojenje za eksploataciju odnosno preradu kamenog materijala.

Obrt trenutno zapošljava 35 radnika te su svi radnici osposobljeni za rad na siguran način.

Od mehanizacije posjedujemo 10 kamiona za prijevoz kamena ili drugog rasutog materijala, 5 prikolica za navedene kamione, 7 bagera, 2 gredera, 2 kombinirke, 4 utovarivača te ostala osnovna sredstva (postrojenje za preradu kamena, pikameri, itd.)

bageri

Imamo dugogodišnje kupce za koje dobavljamo kameni materijal te vršimo usluge izrade objekata niskogradnje. Najveći promet ostvarujemo sa sljedećim kupcima: AB Gradnja d.o.o., Izgradnja Zaprešić, Centrogradnja d.o.o., PPK d.d., Ivan Commerc d.o.o. Gospić, Aquaterm d.o.o., Vodoprivreda Karlovac, Vodovod i kanalizacija Karlovac, Alpine Bau, Zagreb, HS Produkt, Reta d.o.o., Smit Commerce, S.A. Bišćan, GM Ruša.

 

onama

  • Prijevoz kamenog materijala
  • Izrada objekata niskogradnje (iskop, zatrpavanje, dobava i ugradnja kamenog materijala)
  • Ugradnja asfalta
  • Vađenje šljunka i pijeska
  • Cestovni prijevoz robe
  • Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem
  • Trgovina na veliko građevinskim materijalom
  • Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
  • Usluge preseljenja

Novosti

Lipanj, 2017.

U kamenolomu Barilović provedene su kontrole kvalitete ispuštenih otpadnih voda, kao i uzorkovanje podzemnih voda.

Rezultati mjerenja su u skladu sa zahtjevima Vodopravne dozvole KLASA:UP/I°-325-04/08-04/0458, Ur. Br.:374-21-4-08-2, Zagreb 15.12.2008.

Analitičko izvješće i uzorkovanje